Fotografka2019-07-27T14:02:45+00:00

Pozerám sa
cez objektív
a hľadám
ten správny moment.
To je ten, ktorý
odhalí šibalstvo v
detských očiach.

Andrea Habšudová
detská a rodinná fotografka