užIME SI VIANOčNú ATMOSFéRU NA čAROVNEJ CHATE V SRDCI PRíRODY MALýCH KARPáT. NECHAJME DETI VYJAšIť SA PRI CHYTANí VIANOčNýCH Gúľ, DARčEKOCH ALEBO SI POCHUTNAť NA KOLáčIKOCH čI MARSHMALLOWS